Mindent végiggondolt a járvány kapcsán?

Legfontosabb teendők listája  a PwC-től

Válságkezelés

 • Hozzon létre válságkezelési munkacsoportot, amely gyors döntéseket képes hozni
 • Létesítsen azonnal minden munkavállalót közvetlenül elérő kommunikációs csatornát
 • Tekintse át a meglévő irányelveket, eljárásokat és reagálási terveket
 • Határozza meg a kritikus pontokat vagy súlyossági szinteket, amelyek esetén a megfelelő szervezeti tervek hatályba lépnek
 • Azonosítsa az érintett kritikus üzleti funkciókat és készítsen helyreállítási tervet
 • Határozza meg és értékelje a szervezet kitettségi szintjét és léptesse életbe a megfelelő reagálási terveket (pl. kritikus beszerzések, tevékenységek magas kockázatú országokban/országokkal)
 • Definiáljon pontos eszkalációs láncot, egyszerű szabályokkal, egyértlemű jelentési útvonalakkal, melyek fenttartása, és rendelkezésre állása biztosítható.
 • Győződjön meg róla, hogy minden releváns információ egy helyen és áttekinthetően rendszerezve legyen elérhető a megalapozott és konzisztens döntések érdekében.
 • Agilis és gyorsreagálású kommunikációra van szükség, amely magában foglalja a közösségi média kezelését is
 • Gondoljon a válság utáni időkre is! Határozza meg, hogy a válság időszakát milyen képességek fejlesztésére szeretné használni és gyűjtse a kialakuló jó gyakorlatokat!

Technológia, adat, telekommunikáció

 • Győződjön meg arról, hogy az informatikai vezető a válságkezelő munkacsoport szerves része
 • Prioritásként kezelje a stabil informatikai infrastruktúra rendelkezésre állását, amely támogatja a biztonságos távoli munkavégzést és a felmerülő potenciális igényeket (például sokszereplős konferencia-beszélgetések / videokonferenciák)
 • Hozzon létre protokollokat és költségterveket a munkavégzés helyszínén kívül felmerülő hardver és a szoftver igények teljesítésére
 • Biztosítsa az érintettek előírásainak megfelelően az üzleti problémák és a teljesítménymutatók láthatóságát (pl. kormányzati jelentéstételi követelmények)
 • Fontolja meg az alternatív, technológiával támogatott megoldások használatát az üzleti folytonosság támogatása érdekében, különös tekintettel az offline tevékenységet folytató vállalatokra, mint a kiskereskedelem és a fogyasztóipar szereplői
 • Bizonyosodjon meg róla, hogy a hirtelen bevezetett kerülő vagy alternatív megoldások nem rontják-e a biztonság egyéb szempontjait, mint az adatok hitelessége, bizalmassága vagy éppen megfelelő rendelkezésre állása.

Munkatársak

 • Jelöljön ki kapcsolattartót vagy felelős személyt az alkalmazottak kérdéseinek megválaszolására
 • Vizsgálja meg, hogy mely intézkedésekkel lehet a munkatársak etikus viselkedését fenntartani vagy javítani
 • Kerüljenek önkéntes karanténba, azok az alkalmazottak, akik magas kockázatú országokban jártak vagy kapcsolatba léptek olyanokkal, akik ilyen országokban jártak, vagy tüneteket mutatnak
 • Dolgozzon ki kontakt kutatási eljárásokat, hogy azonosíthatóak legyenek azok az emberek, akik kapcsolatba kerültek vélhetően fertőzött vagy fertőzött alkalmazottakkal
 • Ellenőrizze az alkalmazottak biztosítási fedezetét COVID-19-cel kapcsolatos megbetegedések esetére
 • Hívja fel az alkalmazottak figyelmét a COVID-19 veszélyeire, adjon tájékoztatást a vírusról
 • Készítsen belső kommunikációs tervet a COVID-19-re vonatkozóan a félelem és a pánik kezelésére (pl. hogy mit, mikor és hogyan kell kommunikálni a munkatársak felé)
 • Vegye figyelembe a külföldi munkavállalókra vonatkozó speciális szabályokat 

Alternatív munkarend

 • Fontolja meg a megosztott működést (hely vagy műszak tekintetében) és mozgósítsa tartalék telephelyeit a megosztott dolgozók befogadására, hogy a dolgozók kisebb létszámmal, megosztott módon dolgozhassanak
 • Engedélyezze az otthoni munkavégzést, lássa el az alkalmazottakat az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökkel (pl. laptopok, VPN-hozzáférés)
 • Határozottan javasolja alkalmazottainak, hogy korlátozzák a személyes találkozókat az ügyfelekkel és a beszállítókkal, használják ehelyett a távoli kommunikációs eszközöket
 • Gondoskodjon róla, hogy munkavállalói jól ismerjék és kezeljék a távoli munkavégzéssel járó kockázatokat, felismerjék az átverési kísérleteket
 • Biztosítsa, hogy az adatok biztonsága a távoli munkavégzés során továbbra is fennálljon (végpont védelem, hozzáférés kezelés)
 • Mérlegelje esetleges további ellenőrzési lépések bevezetését olyan folyamatokba, ahol korábban a személyes kapcsolaton vagy jelenléten alapuló bizalom játszott szerepet

Pénzügyek, likviditás, biztosítás

 • Tekintse át üzleti tervét és frissítse főbb teljesítménymutatóit, melyek ezáltal reális alapot nyújtanak a szükséges intézkedések kritikus értékeléséhez
 • Nézze át aktuális cash flow helyzetét és pontosan, rendszeresen (naponta) jelezze előre a készpénzmennyiséget, így mérsékelve a csökkenő értékesítések okozta, valamint a személyek és áruk mozgásának korlátozásából fakadó várható hiányokat. Készítsen átfogó cash flow tervet 2020.06.30-ig
 • Vegye figyelembe az ellátási láncban bekövetkező változások működő tőkére gyakorolt hatását
 • Kritikusan értékelje adófizetési kötelezettségeket a cash flow terv függvényében, és amennyiben szükséges alkalmazza az adóelőleg csökkentésre, vagy fizetési könnyítésre vonatkozó lehetőségeket, mérlegelve ennek hosszú távú cash flow hatását
 • Proaktívan tárgyaljon a hitelezőkkel és más érintettekkel, elkerülve ezáltal a meglepetéseket illetve lehetővé téve a fizetések átütemezését vagy alternatív finanszírozási források bevonását
 • Kezelje prioritásként a biztosítási szerződések felülvizsgálatát, mérje fel az üzletmenet megszakítása esetén érvényes lehetséges visszatérítéseket, valamint tisztázza a biztosítási fedezetet, amint a helyzet kialakul
 • Mérlegelje, hogy üzlete jogosult-e pénzügyi támogatásra a kormány által nemrégiben bejelentett gazdaságélénkítő csomag részeként
 • Becsülje fel az üzleti terjeszkedés vagy konszolidáció lehetséges késedelmének, valamint a következő körös finanszírozás hatásait 

Érintettek

 • Folytasson aktív párbeszédet a beszállítókkal és a fogyasztókkal a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fellépő lehetséges elakadásokról, kihívásokról
 • Tájékoztassa a részvényeseket/befektetőket, beszállítókat és fogyasztókat a koronavírus okozta félelem kezelése, valamint az érintettek bizalmának fenntartása érdekében kidolgozott választervről és tevékenységekről
 • Működjön együtt a helyi hatóságokkal vagy szervekkel, koordinált választervek és készültségi tervek kidolgozása érdekében 

Ellátási lánc

 • Azonosítsa be kritikus első és második szintű beszállítóit (különösen az egyetlen beszállítót használók esetében), és ellenőrizze, hogy rendelkeznek-e székhellyel magas kockázatú országban, valamint győződjön meg a kritikus beszállítók készen állásáról
 • Határozza meg a jelenlegi készletmennyiséget és készítsen készenléti tervet készlethiány esetére
 • Azonosítson be tartalék vagy alternatív szállítókat, ha az elsődleges szállítója nem áll rendelkezésre
 • Ellenőrizze, hogy a szerződéses feltételek nem sérülnek-e a szolgáltatási szintű megállapodások (SLA) esetén és mérje fel az egyéb üzleti vállalkozásra gyakorolt hatásokat
 • Tekintse át a biztosítási feltételeket annak érdekében, hogy fedezetet biztosítanak-e a szállítói késedelmekkel kapcsolatos esetekben 

Létesítmény-üzemeltetés

 • Rendszeresen fertőtlenítse a közös használatú tereket (pl. lift nyomógombok, ajtókilincsek)
 • Biztosítson a fertőzés elleni védekezést szolgáló eszközöket, úgymint kézmosó/ kézfertőtlenítő és arcmaszkok
 • Figyelje és kövesse nyomon a létesítménybe látogatókat (pl. testhőmérséklet-mérés, jártak-e külföldön)
 • Legyen kész reagálási terv a munkatársak evakuálására és a fertőzött terület fertőtlenítésére megerősített koronavírus fertőzés esetére 

(pwc)

Válaszok

Megosztás

Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

X